ფასი - 15900 ლარი
ფასი - 9000 ლარი
ფასი - 22500 ლარი